Skip to content
IMG_0348

Grunnmur

Grunnmur er en samlebetegnelse for ulike typer bærende yttervegger i bygninger. Den utgjør vanligvis den delen av strukturen som er støpt fra bakkenivå og opp til terrengnivå rundt bygningen. Grunnmuren har den viktige oppgaven å bære bygningens vekt og overføre den til fundamentet.

Den gir også stabilitet og beskyttelse mot elementene. Grunnmurer kan konstrueres med ulike materialer, som betong eller murstein, avhengig av bygningens behov og lokale byggetradisjoner. En solid og riktig konstruert grunnmur er avgjørende for å sikre bygningens strukturelle integritet over tid.

IMG_0308

Ringmur

En frittstående murvegg som omgir et avgrenset område, ofte referert til som en omramming eller innhegning, tjener flere formål. Slike murvegger kan være konstruert av forskjellige materialer, inkludert murstein, betong eller stein, og de kan variere i høyde og utforming avhengig av funksjon og estetiske hensyn.

 

 

Prosjekt Sandnes

Støttemur med eller uten fundament

Det finnes en lang rekke ulike støttemurer, man får støttemurer både i granitt, naturstein, betong, trevirke og jord.
Det billigste og mest vanlige er støttemur i betong eller granitt.
En støttemur blir brukt til så mye, man kan bygge opp terrenget for å få utnyttet tomten mer, man kan også bruke den til blomsterbed og lignende.
Ønsker du at vi skal komme på befaring gratis ta kontakt.

 

IMG_0348

Gulv

Gulv isoleres og det brukes radon duk i bunn.
Er ofte inni en ringmur eller grunnmur.

 

 

IMG_0344

Platting

Er gjerne noe som blir støpt fritt der det ønskes liten til stor platting. Kan bruke isolasjon om ønske, men er ikke frostfritt.

 

 

 

Back To Top