Skip to content

Støttemur

Det finnes en lang rekke ulike støttemurer, man får støttemurer både i granitt, naturstein, betong, trevirke og jord.
Det billigste og mest vanlige er støttemur i betong eller granitt.
En støttemur blir brukt til så mangt, man kan bygge opp terrenget for å få utnyttet tomten mer, man kan også bruke den til blomsterbed, gjerde og lignende.
Ønsker du at vi skal komme på befaring gratis ta kontakt.

Kantstein

Vi utfører kanstein arbeid. Både i betong og granitt.
Tar på oss store og små oppdrag.
Kontakt oss for pris og befaring.

Back To Top